Musikfortællinger

Udendørs musikfortællinger om naturen  for førskolebørn 0. og 1 klasse

Målet er at give de nye førskolebørn en tryg start på skolelivet, og at skabe rammer for et samarbejde mellem fritidshjem og skole, elever og forældre.

Med musikalske fortællinger om naturen, skaber Dramateket et fagligt forankret fundament, hvor børnene inddrages og bliver til aktive medspillere i fortællingerne om “Egetræet” og “Frøen”.

I forløbet bliver der arbejdet med læringstemaer som: natur og naturfænomener, sprog, sociale kompetencer, og kulturelle udtryksformer og værdier.

Igennem fortællingen om Egetræet og Frøen, får børnene en kunstnerisk oplevelse sammen – “et fælles trejde”, som styrker dynamikken i gruppen og skaber en platform, hvorfra børnene kan danne nye relationer og legefælleskaber på tværs af klasseopdeling, sprog og alder.

Pædagogisk materiale medfølger og giver efterfølgende lærere og pædagoger et fælles ståsted at arbejde videre ud fra og skabe genkendelighed og tryghed i de nye børnegrupper.

Fortællingerne  kan spilles udendørs i jeres lokalområde eller på biblioteket. Fortællingen kan afsluttes af en kreativ workshop, hvor børnene får mulighed for at sætte deres eget udtryk på et fælles værk.

Naturfortælling

kontakt & booking

telefon

23813129

telefon

23813129