Musikfortællinger

Dialogiske musikfortællinger om biodiversitet som overgangsprojekt for førskolebørn 0. og 1 klasse

Målet er at give de nye førskolebørn en tryg start på skolelivet, og at skabe rammer for et samarbejde mellem fritidshjem og skole, elever og forældre.

Med musikalske fortællinger om naturen og biodiversitet, skaber Dramateket et fagligt forankret fundament, hvor børnene inddrages og bliver til aktive medspillere i fortællingerne om “Egetræet” og “Frøen”.

I forløbet bliver der arbejdet med læringstemaer som: natur og naturfænomener, sprog, sociale kompetencer, og kulturelle udtryksformer og værdier.

Igennem fortællingen om Egetræet og Frøen, får førskolebørn og 0.klasser en kunstnerisk oplevelse sammen – “et fælles trejde”, som styrker dynamikken i gruppen og skaber en platform, hvorfra børnene kan danne nye relationer og legefælleskaber på tværs af klasseopdeling, sprog og alder.

Fortællingerne om naturen giver også lærere og pædagoger et fælles ståsted at arbejde videre ud fra og skabe genkendelighed og tryghed i de nye børnegrupper.

Fortællingerne afsluttes hver gang af en kreativ workshop, hvor børnene får mulighed for at sætte deres eget udtryk på et fælles værk.

kontakt & booking

telefon

23813129

telefon

23813129