FORLØB & MATERIALER
Fordybelse, Indlevelse og INDDRAGElse

Dramateket skaber fortælleforløb for børn til brug i undervisning og sprogpædagogiske sammenhænge.
Vi samarbejder med lærere, pædagoger, natur- og sprogvejledere og løfter sprogudvikling og naturforståelse, gennem musik og tegne fortællinger som styrker den indre billededannelse og bringer hele kroppen i spil.

Vi tilbyder materialesæt til dig, som arbejder med børn i daginstitutioner, skoler samt kulturinstitutioner, museer, biblioteker og naturcentre.

Materialesættet henvender sig til indskolingen, SFO og børnehavens
“store børn”

Forløbet er blevet flittigt brugt i vuggestuer over hele landet, med overvældende god feedback på den sproglige udvikling for børn fra 1- 3 år

Forløbet er velegnet som “førskoleforløb” i børnehaven eller som forløb i 0. klasse. Forløbet er egnet fra 4 – 7 år.

Forløb 1:

Egetræet

– En musikalsk lydfortælling. Inkl materialesæt.

I den moderne fabel om et gammelt egetræ, en mand og hans motorsav, kommer vi i tæt dialog med naturen, som folder sig ud omkring egetræet, og de mange spørgsmål og dilemmaer, som opstår undervejs i fortællingen.

Lydfortælling, musik, aktivitetsguide og dialogkort, inddrager eleverne aktivt som medspillere ved brug af lyd, rytme, rim og remser og hvor kroppen, sanserne og sproget kommer i spil. Materialesættets elementer tilbyder en taktil indlevelse og for-forståelse, og dialogkortene understøtter elevernes sprogudvikling og tekstforståelse.

Forløbet kan kombineres med et intromøde med skuespiller Mille Brink.

Egetræet – indhold

– QR kode med musikfortællingen
– 2 Æsker med dialogkort
– 4 Egetræsskiver
– Guide og oplæg til aktiviteter før, under og efter fortællingen
– Manuskript med dialogisk oplæg, rap, og interaktion

Materialesættet henvender sig til børnehavens “store børn” samt SFO og indskoling.

CFU har indkøbt materialesættet som kan lånes på MitCFU, såfremt du er folkeskolelærer i Danmark.

Forløb 1:

Egetræet

– En musikalsk lydfortælling. Inkl materialesæt.

I den moderne fabel om et gammelt egetræ, en mand og hans motorsav, kommer vi i tæt dialog med naturen, som folder sig ud omkring egetræet, og de mange spørgsmål og dilemmaer, som opstår undervejs i fortællingen.

Lydfortælling, musik, aktivitetsguide og dialogkort, inddrager eleverne aktivt som medspillere ved brug af lyd, rytme, rim og remser og hvor kroppen, sanserne og sproget kommer i spil. Materialesættets elementer tilbyder en taktil indlevelse og for-forståelse, og dialogkortene understøtter elevernes sprogudvikling og tekstforståelse.

Forløbet kan kombineres med et intromøde med skuespiller Mille Brink.

Egetræet – indhold

– QR kode med musikfortællingen
– 2 Æsker med dialogkort
– 4 Egetræsskiver
– Guide og oplæg til aktiviteter før, under og efter fortællingen
– Manuskript med dialogisk oplæg, rap, og interaktion

Materialesættet henvender sig til børnehavens “store børn” samt SFO og indskoling.

CFU har indkøbt materialesættet som kan lånes på MitCFU, såfremt du er folkeskolelærer i Danmark.

Forløb 2:

Noas rejse

– Et filmforløb. Inkl. materialesæt.

Et dialogisk sprogforløb, for de mindste. Børnene er medskabende og medfortællende og inddrages aktivt undervejs.
Forløbende giver barnet mulighed for at udtrykke sig både kropsligt, sprogligt og visuelt.

Oplæg til aktiviteter, dialogkort, og sovemeditation styrker barnets evne til selv at danne indrebilleder

Filmforløbet giver mulighed for at arbejde i mindre grupper, samtidig med at der skabes genkendelighed og fælleskab i hele børnegruppen.

Forløbet henvender sig til vuggestue, dagpleje og børnehavens mindste børn.

Noas Rejse – indhold

– Et link til filmen “Noas rejse”
– Et link til en sovemeditation “Noas aftenrejse”
– En guide til forløbet med oplæg til leg, tegning og dialog
– Figurer fra fortællingen som kan kopieres og klippes ud
– Dialogkort til hvert barn som skaber dialog i hjemmet

Forløbet er blevet flittigt brugt i vuggestuer over hele landet, siden 2019.
Med overvældende god feedback på den sproglige udvikling for børn fra 1- 3 år

Forløb 3:

Cirkus Badutski

– En dialogisk tegnefortælling som film. Inkl. materialesæt.

Dialogisk tegnefortælling er fortælling og tegning som skabes simultant og i samspil med børnene. Undervejs involveres børnene i det, der tegnes, imens fortællingen foldes ud. Ord i kombination med tegning der bliver til, skaber opmærksomhed omkring det enkelte ord og giver barnet en mere præcis forståelse af sproget.

Materialesættet giver dig helt håndgribelige redskaber til at arbejde intensivt med sprog, tegning og udtryksformer.

Forløbet kan kombineres med et intromøde med skuespiller Mille Brink.

Cirkus Badutski – indhold

– Filmen Cirkus Badutski.
– Guide med oplæg til tegne og fortælleværksted.
– Inkl. tegneforløb med 10 tegninger af fortællingen
– Dialogiske aktivitetskort
– Kortene knytter sig til fortællingen med oplæg til aktiviteter ude og ind
– Kortene er delt op i temaerne: FØLELSER – ÅRSTIDER – CIRKUS

Forløbet er velegnet som “førskoleforløb” i børnehaven eller som forløb i 0. klasse. Forløbet er egnet fra 4 – 7 år.

Forløbet er blevet til i samarbejde med illustrator Mette Jeppesen og med midler fra Ministeriet for Børn og Undervisning og BUF -København

Forløb 3:

Cirkus Badutski

– En dialogisk tegnefortælling som film. Inkl. materialesæt.

Dialogisk tegnefortælling er fortælling og tegning som skabes simultant og i samspil med børnene. Undervejs involveres børnene i det, der tegnes, imens fortællingen foldes ud. Ord i kombination med tegning der bliver til, skaber opmærksomhed omkring det enkelte ord og giver barnet en mere præcis forståelse af sproget.

Materialesættet giver dig helt håndgribelige redskaber til at arbejde intensivt med sprog, tegning og udtryksformer.

Forløbet kan kombineres med et intromøde med skuespiller Mille Brink.

Cirkus Badutski – indhold

– Filmen Cirkus Badutski.
– Guide med oplæg til tegne og fortælleværksted.
– Inkl. tegneforløb med 10 tegninger af fortællingen
– Dialogiske aktivitetskort
– Kortene knytter sig til fortællingen med oplæg til aktiviteter ude og ind
– Kortene er delt op i temaerne: FØLELSER – ÅRSTIDER – CIRKUS

Forløbet er velegnet som “førskoleforløb” i børnehaven eller som forløb i 0. klasse. Forløbet er egnet fra 4 – 7 år.

Forløbet er blevet til i samarbejde med illustrator, Mette Jeppesen, og med midler fra

Ministeriet for Børn og Undervisning og BUF -København