WORKSHOP
ForTællinger som drager Og Inddrager

På Dramatekets workshops får du enkle redskaber til at arbejde professionelt med fortællingen. Du lærer hvordan du får en hel flok børn til at lytte, og hvordan du inddrager dem aktivt i fortællingens magi.

Dramatekets workshops er for dig, som arbejder med børn i vuggestuer, børnehaver og skoler, museer, biblioteker og naturcentre.

Dramateket har holdt workshops for bl.a.:
CFU NORD / ViA CFU Århus
Børne og Ungdomsforvaltingen i Københavns kommune
Naturcenter Amager / Kløvermarken
Og mange andre instutioner og kommuner i hele landet

Workshop 1:

Levende fortællinger

På denne workshop bliver du fortrolig med at bruge fortællingens mange muligheder for at skabe sjove aktive sprogmiljøer og formidling til børn.

Jeg åbner skuespillerens værktøjskasse, så du lærer at mestre fortællingens kunst. Med enkle redskaber kan du få alle børn med – uanset sprogligt niveau.

Vi arbejder konkret og struktureret med børns indre billeddannelse, sprogtilegnelse, og inddragelse under fortællingen.

Du lærer hvordan, du kan bruge fortællingen aktivt og dialogisk som et stærkt anker i din formidling til børn.

Workshop 1:

Levende fortællinger

På denne workshop bliver du fortrolig med at bruge fortællingens mange muligheder for at skabe sjove aktive sprogmiljøer og formidling til børn.

Jeg åbner skuespillerens værktøjskasse, så du lærer at mestre fortællingens kunst. Med enkle redskaber kan du få alle børn med – uanset sprogligt niveau.

Vi arbejder konkret og struktureret med børns indre billeddannelse, sprogtilegnelse, og inddragelse under fortællingen.

Du lærer hvordan, du kan bruge fortællingen aktivt og dialogisk som et stærkt anker i din formidling til børn.

Workshop 2:

Naturfortællinger

Lær at skabe naturfortællinger i samspil med børnene. Du lærer at bruge naturen som bagtæppe – og børnene som medskabere.

På denne workshop bliver du klædt på til selv at skabe naturfortællinger, som giver lyst og mod til at undersøge naturen omkring jer.

Du kommer til at arbejde med at skabe fortællinger om træer, planter, insekter, fugle og dyr.

Lær hvordan du med enkle fortælleteknikker, skaber fokus og nærvær omkring naturens forunderlige verden.

Når dagen slutter står I som gruppe med en række konkrete fortællinger om natur og biodiversitet, som I nemt kan arbejde videre med i andre naturomgivelser.

Workshop 3:

Tegnefortællinger

På denne workshop lærer du, hvordan du kan bruge tegnefortælling som en legende, kreativ metode til børns sprogudvikling i børnehave og i skolen.

Den dialogiske tegnefortælling rummer mange muligheder for at udfolde sproget, begrebsforståelsen og måden, vi udtrykker os på. 

Du behøver ikke at kunne tegne eller fortælle i forvejen. På workshoppen lærer du enkle tegnegreb, former og fortælleteknikker. Du bliver fortrolig med, hvordan du kan kombinere fortælling og tegning, så du nemt kan arbejde videre med tegning, fortælling, og dialog. Du lærer også at inddrage børnegruppen aktivt undervejs i fortællingen. 

Metoden er udviklet med midler fra ministeriet for børn og undervisning i 2015 i samarbejde med Dramateket, tegner og Illustrator Mette Jeppesen, samt pædagoger og sprogvejledere fra Københavns Nordvestkvarter.

Workshop 3:

Tegnefortællinger

På denne workshop lærer du, hvordan du kan bruge tegnefortælling som en legende, kreativ metode til børns sprogudvikling i børnehave og i skolen.

Den dialogiske tegnefortælling rummer mange muligheder for at udfolde sproget, begrebsforståelsen og måden, vi udtrykker os på. 

Du behøver ikke at kunne tegne eller fortælle i forvejen. På workshoppen lærer du enkle tegnegreb, former og fortælleteknikker. Du bliver fortrolig med, hvordan du kan kombinere fortælling og tegning, så du nemt kan arbejde videre med tegning, fortælling, og dialog. Du lærer også at inddrage børnegruppen aktivt undervejs i fortællingen. 

Metoden er udviklet med midler fra ministeriet for børn og undervisning i 2015 i samarbejde med Dramateket, tegner og Illustrator Mette Jeppesen, samt pædagoger og sprogvejledere fra Københavns Nordvestkvarter.